Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase boompalen en boombanden

Hergebruik

De minimumstandaard voor verwerking conform het [Landelijk Afvalbeheerplan] (LAP3) is als volgt:

A-hout

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van A- (en B-)hout is nuttige toepassing.

  • Indien mogelijk kunnen niet aangetaste boompalen elders weer worden toegepast. Door het verrotte deel van de houten paal te verwijderen kan het restant van de paal worden toegepast als kniepaal of anti-maaischade paal.
  • In afvalfase gescheiden inzamelen van A- en C-hout. Hierdoor is recycling, hergebruik of verwerking van onbehandeld hout mogelijk.
  • Onverduurzaamde houten palen die niet meer te hergebruiken zijn, kunnen worden achtergelaten in een gesloten beplanting. Dit geldt alleen voor de schone paal (geen banden, geen metaal).

Deze vorm van producthergebruik heeft de voorkeur boven "nieuwe" boombanden van rubber of kunststof. Er zijn boompalen en knieboompalen van gerecycled kunststof beschikbaar.

Gewolmaniseerd C-hout

  • De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gewolmaniseerd hout is storten op een daarvoor geschikte stortplaats.
  • Het toepassen voor hoofdgebruik als brandstof of het verbranden als vorm van verwijderen is alleen toegestaan wanneer de daarbij ontstane reststoffen (assen) worden gestort zodat geen verspreiding van de metalen kan plaatsvinden.
  • Materiaal- of producthergebruik van gewolmaniseerd hout (CC en CCA) is niet toegestaan, met uitzondering van materiaalhergebruik van CCA-hout, voorzover dit kan op grond van het Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer.

Niet-gewolmaniseerd C-hout

  • De minimumstandaard voor het be- en verwerken van niet-gewolmaniseerd C-hout is hoofdgebruik als brandstof.
  • Materiaal- of producthergebruik van niet-gewolmaniseerd C-hout is niet toegestaan, met uitzondering van materiaalhergebruik van gecreosoteerd hout, voorzover dit mogelijk is op grond van het Besluit PAK-houdende coatings milieubeheer. De grenswaarden van dit besluit mogen niet door mengen van partijen worden bereikt.