Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen boompalen en boombanden

Mogelijke verontreinigingen

Bij boompalen en boombanden kunnen de volgende verontreinigingen voorkomen:

  • PAK, afkomstig van creosootolie;
  • zware metalen (koper, chroom en arseen in de vorm van CC- en CCA-zouten), afkomstig van anorganische zouten;
  • met CCA-zouten verduurzaamd hout (C-hout) is gevaarlijk afval en moet volgens de procedure apart ingezameld, afgevoerd en verwerkt worden.

Macrosamenstelling

De macrosamenstelling van boompalen en boombanden:

  • boompalen: organisch materiaal (meestal naaldhout);
  • boombanden: rubber of – met canvas versterkt – kunststof;
  • metaal: beslag, ijzerdraad, krammen en spijkers.

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Het gebruik van koper, chroom en arseen (CCA) houdende houtverduurzamingsmiddelen in speeltuinartikelen brengt het gevaar voor de gezondheid van kinderen en voor de menselijke gezondheid in het algemeen (bij verwijdering van het CCA-hout) met zich mee. De chroom- en arseenverbinding zijn kankerverwekkend. Toepassing van gecreosoteerd CC-hout en CCA-hout (wolmanzouten) is sinds respectievelijk 1999 en 2000 niet meer toegestaan. Voor het onderscheid tussen gewolmaniseerde en gecreosoteerde palen geldt de volgende tip: creosootolie geeft een blauw/paarse verkleuring van het hout. Deze verkleurde palen bevatten geen wolmanzouten en zijn geen gevaarlijk afval (zie toelichting verwerking).Vanaf 2004 geldt via het externe linkBesluit met arseenverbindingen behandeld hout Wms, een verbod op de invoer, verhandelen en toepassing van met arseenverbindingen behandeld hout. Het verbod geldt niet voor hout dat met arseenverbindingen is behandeld in industriële installaties met gebruikmaking van vacuüm- of druktechnologie, nadat het verduurzamingsmiddel volledig is gefixeerd. Dit besluit is een directe implementatie van Europese regelgeving (Arseenrichtlijn).

Milieu

Het Wetenschappelijk Comité voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit en het milieu (WCTEM) heeft een risicobeoordeling van verduurzaamd hout CCA getoetst. Het oordeel van het WCTEM was dat de toepassing van dit hout een risico voor het aquatisch milieu met zich meebrengt. Daarnaast stelt het comité dat het gezien de leemten in de kennis van met arseen behandeld hout het raadzaam is om met name op stortplaatsen de nodige maatregelen te treffen.