Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase Olietanks

Hergebruik

De metalen bestanddelen van afgevoerde en gereinigde tanks worden hergebruikt in de metaalindustrie.