Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Brekerzeefzand

Brekerzeefzand

Brekerzeefzand is de fijne fractie uit beton- en metselwerkpuin die wordt afgezeefd voordat het puin in een breekinrichting wordt gebroken. De korrelfractie is 0/10 mm, waarvan circa 80% (m/m) kleiner is dan 2 mm. Wanneer de breekinstallatie gecertificeerd is op basis van de externe linkBRL 2506 en wordt aangetoond dat het gemiddeld PAK(10)-gehalte van de fractie door zeef 8 mm van het recyclinggranulaat voldoet aan paragraaf 3.1.3 van deze BRL is afzeven van steenachtige afvalstoffen voordat deze in de breker (voorafzeving) gaan, niet verplicht. Brekerzeefzand mag volgens de externe linkBRL 2506 na controle worden toegevoegd aan het gebroken materiaal, mits het PAK(10)-gehalte van het brekerzeefzand kleiner dan of gelijk aan 50 mg/kg d.s. is. In de praktijk zijn vrijwel alle breekinstallaties gecertificeerd en komt brekerzeefzand vrijwel uitsluitend op de markt als deelfractie van betongranulaat, menggranulaat of metselwerkgranulaat (Zie [Puin en granulaten]).

Leverancier

Bouw- en sloopafvalbewerkingsinrichtingen, voor een groot deel lid van Belangenvereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS) en Branchevereniging Mobiele Recycling (BMR)

Leveringsvorm

Zand 0/10

Bouwstoffase

Brekerzeefzand (fractie tot 2 mm) kan in principe worden toegepast in grondwerken (RAW 22.06) als:

  • ophogingen en aanvullingen;
  • zand in zandbed.

Gezien de mindere constructieve eigenschappen wordt dit in de praktijk minder vaak toegepast.

Deze toepassingen zijn ingevuld in de BRL 2506 Recyclinggranulaten, waardoor brekerzeefzand nog wel gecertificeerd geleverd kan worden. Zoals hiervoor beschreven komt brekerzeefzand vrijwel niet meer als afzonderlijk product op de markt.

Brekerzeefzand in de wegenbouw

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.