Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase breuksteen

Breuksteen wordt toegepast in de waterbouw (RAW 52).

Breuksteen in de waterbouw

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

Breuksteen kan in de waterbouw in diverse constructies worden toegepast:

  • als kernmateriaal in dammen en drempels;
  • als toplaag voor dammen en drempels;
  • als toplaag voor oeverbeschermingen;
  • in open funderingslagen;
  • in hulpkaden;
  • in filterlagen;
  • als beschermingsmateriaal tegen het uitschuren van vooroevers en bodems (in combinatie met zinkstuk);
  • als ballastmateriaal op zink- en kraagstukken (zie bouwstoffenkaart Zink- en kraagstukken).

Speciale steenstukken die voor zetsteen worden geproduceerd, zoals basaltzuilen en bloksteen, vallen niet onder de term breuksteen. Deze materialen worden beschouwd als natuursteenelementen (zie hiervoor bouwstoffenkaart Natuursteenelementen).

Bouwstoffenregelgeving

Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) valt breuksteen onder de categorie V (vormgegeven bouwstof) (bestaande werken onder Besluit Bodemkwaliteit: categorie V) (zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

Certificering

Certificering op basis van de externe linkBRL 9312 “waterbouwsteen” leidt tot het KOMO-attest-met productcertificaat.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Stof, veiligheid

Veiligheids- en Gezondheidsplan waarin de gevaarpunten zijn aangegeven.