Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Definities constructieonderdelen Wegenbouwkundige- en grondwerken

constructieonderdelen Wegenbouwkundige- en grondwerken

Verharding (V, exclusief fundering)

Voor het verkeer aangebrachte verhardingsconstructie: deklaag of toplaag; tussen- en onderlaag; exclusief de fundering.

Fundering (F)

Primaire belastingspreidende laag als onderdeel van de verhardingsconstructie.

Belastingspreidende laag (B)

Onderdeel van de ophoging en verhardingsconstructie, ook wel zandbed genoemd.

Constructieve ophoging (O)

Onderdeel van de ophoging voor wegen (exclusief zandbed), bouw- en industrieterreinen met een nuttige bovenbelasting; dit onderdeel bevindt zich boven het voormalige/bestaande maaiveld.

Constructieve aanvulling (A)

Aanvulling van ontgravingen, demping van sloten en dergelijke, met in de toekomst een nuttige bovenbelasting; dit onderdeel bevindt zich beneden het voormalige/bestaande maaiveld.

Niet-constructieve ophoging (O)

Ophoging voor bouwterreinen zonder nuttige bovenbelasting, parken, speelterreinen, geluidswallen, enzovoort; dit onderdeel bevindt zich boven het voormalige/bestaande maaiveld.

Niet-constructieve aanvulling (A)

Aanvulling van ontgravingen, demping van sloten en dergelijke, zonder nuttige bovenbelasting: dit onderdeel bevindt zich beneden het voormalige/bestaande maaiveld.

Deklaag (D, bermen)

Deklaag (ook wel afdekking genoemd) is de beschermende laag voor het tegengaan van erosie en uitloging en voor begroeiing enzovoort.