Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Definities constructieonderdelen Waterbouw

constructieonderdelen Waterbouw

Toplaag (T)

De toplaag is een taludbekleding voor het beschermen van het materiaal van de eigenlijke constructie.

Filter- en fundatielaag (F)

De overgangslaag tussen de toplaag en de kern van de constructie welke voorkomt dat onderliggend materiaal kan uitspoelen en om te voorkomen dat er wateroverdrukken ontstaan. Deze laag kan een belastingspreidende functie hebben.

Kern (K)

Onderdeel van de ophoging voor dijken/dammen. Dit onderdeel bevindt zich boven het oorspronkelijke bodemniveau.

Grondverbetering (G)

Aanvulling van ontgravingen, demping van sloten en dergelijke. Dit onderdeel ligt beneden het oorspronkelijke bodemniveau.

Deklaag (D)

Afdekking van het kernmateriaal aan de buitenzijde van de constructie voor het tegengaan van erosie en voor begroeiing enzovoort.