Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Definities constructieonderdelen algemeen

Grondverbetering

Ingreep in een bodemprofiel om de grond geschikt te maken voor de functies die deze moet vervullen.

Grondkering

(Nagenoeg) verticale constructie tot kering van grond.