Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Definities van elementaire gedragingen

Capillaire werking

Het vermogen om water vast te houden boven de grondwaterspiegel.

Collapse

Volume-afname tengevolge van verbreking van het korrelskelet door het wegvallen van capillaire spanningen.

Erosiebestendigheid

De weerstand tegen de eroderende werking van stromend water of wind.

Krimp

Volume-afname tengevolge van afname van het vochtgehalte.

Samendrukbaarheid

De mate van eendimensionale samendrukking, onderscheiden naar consolidatie en kruip, onder invloed van uitwendige krachten.

Stijfheid

De verhouding tussen spanning en rek (relatieve verlenging) in de richting van een eendimensionale belasting (stijfheid van grond is afhankelijk van de grootte van de belastingsverandering, de reeds aanwezige belasting en de snelheid waarmee de belastingsverandering wordt opgelegd).

Uitlooggedrag

Het vrijkomen van stoffen door transport via water.

Verdichtbaarheid

De mate waarin volumeverkleining door verdichting mogelijk is.

Verdichtingsgevoeligheid

Het gemak waarmee volumeverkleining door verdichting mogelijk is.

Vochtgevoeligheid

De mate waarin stijfheid en schuifweerstand veranderen door verandering van het vochtgehalte.

Vorstgevoeligheid

Het vermogen om water uit de omgeving aan te trekken naar een vorstfront en daarmee een toename van het vochtgehalte en het volume te veroorzaken.

Vruchtbaarheid

De geschiktheid tot het laten groeien van gewassen.

Waterdoorlatendheid

De verhouding tussen verhang (stijghoogte- of waterspanningsverschil per lengte-eenheid) en doorstroomsnelheid van water.

Wrijvingseigenschappen

Cohesie en hoek van inwendige wrijving als bepalende eigenschappen van de weerstand tegen afschuiving.

Zwel

Volumetoename tengevolge van toename van het vochtgehalte.