Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Interactie tussen elementair materiaalgedrag en materiaaleigenschappen

elementair materiaalgedrag

mechanisch gedrag

hydr.

gedrag

chem.

gedrag

duurzaamheid

overig gedrag

Aard van het materiaal (materiaaleigenschappen)

weerstand tegen breuk stijfheid wrijvingseigenschappen samendrukbaarheid zwel en krimp plastische vervormbaarheid temperatuursrek / uitzetting vermoeiing waterdoorlatendheid capillaire werking uitloogbaarheid vochtgevoeligheid vorstbestendigheid vorstgevoeligheid weerstand tegen slijtage weerstand tegen erosie chemische en fysische stabiliteit verdichtbaarheid verdichtingsgewilligheid vruchtbaarheid / substraatgedrag gevoeligheid voor ontmenging verkleuring akoestische eigenschappen

Korrelgrootte / verdeling / massaverdeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fysische, mineralogische en chemische samenstelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dichtheid

*

*

 

 

*

 

 

*

*

*

*

 

*

*

 

 

 

 

 

*

 

 

*

poriëngehalte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korrels / monoliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bulk (korrelig materiaal)

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

vochtgehalte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(korrel)vorm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

textuur van korrels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bodemstructuur (grond)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rijpheid (grond)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen = relevant, oranje = minder relevant, * = dichtheid en poriëngehalte zijn van elkaar afhankelijk. De secundair van belang zijnde eigenschap is voorzien van een *.