Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen elektrische en elektronische apparatuur

Algemeen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is in de onderstaande fracties op te splitsen:

 • Behuizingen in hout, kunststof en/of metaal.
 • Glas.
 • Kabelafval.
 • Elektronicacomponenten en printplaten.
 • Transformatoren en spoelen.
 • Beeldbuizen.
 • Componenten die zeer schadelijke stoffen bevatten (kwikhoudend schakelaars, CFK houdende koelvloeistoffen, PCB houdende condensatoren).
 • Overige componenten: filters, kathodes, stofzakken, etc.

Mogelijke verontreinigingen

Bij elektrische en electronische apparatuur kunnen de volgende verontreinigingen voorkomen:

 • Kwikhoudend schakelaars.
 • CFK houdende koelvloeistoffen.
 • PCB houdende condensatoren.
 • Asbest.
 • Inkt, toner en cartridges.
 • Kwik in bepaalde soorten lampen (TL-buizen).

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Afhankelijk van het type materiaal zullen Arboregels van kracht zijn.

Milieu

Elektrische apparaten schadelijke stoffen zoals zware metalen, chloorfluorkoolwaterstoffen, geactiveerd glas.

Ongecontroleerd verwijderen leidt tot milieuschade bijvoorbeeld aantasting van de ozonlaag. Daarom moeten deze apparaten apart ingezameld en verwerkt worden.