Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase EPS-blokken

EPS-blokken kunnen worden toegepast in constructieve en niet constructieve ophogingen en aanvullingen (RAW 22).

EPS-blokken in de wegenbouw

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

Bouwstoffenregelgeving

EPS is een niet-steenachtig materiaal en valt derhalve niet onder de werkingssfeer van het Besluit bodemkwaliteit.

Certificering

Er is geen certificatieregeling voor EPS-blokken in de Grond- Weg- en Waterbouw.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Vervormingen en zettingen.

Uitvoeren van evenwichts- en stabiliteitsberekeningen volgens CROW-publicatie 150 en het externe linkStybenex-document ‘EPS in de GWW, voor zettingsvrije en onderhoudsarme toepassingen’

Aantasting door benzines e.d.

Afdekken met folie

Trapjesvorming bij opritten voor viaducten

Aanbrengen van een flinke belastingspreidende laag

Verwaaiing van zowel deeltjes als complete blokken in de aanlegfase

Afdekken

NEN en EN

externe linkNEN-EN 14933:2007 en ‘Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vul- en isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreen (EPS)’ is van toepassing.