Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen flugsand

Eigenschap

Eenheid

Waarde

korrelgrootteverdeling

 • % < 63 µm
 • D60/D10

mm

% (m/m)

-

0/8

≤ 15

> 5

chemische, fysische en mineralogische samenstelling

% (V/V)

kwarts (8-25%), veldspaat (5-20%, mica (3-6%), kaoliniet (< 1%) en vulkanisch glas (50-81%)

dichtheid

 • korreldichtheid
 • natuurlijke vochtige dichtheid

 

kg/m3

kg/m3

 

2.340 – 2.630

1.600 – 2.100

holle ruimte

 • los gestort in het schip
 • verdicht in het werk (boven water)
 • los gestort in het werk (onder water)
 • verdicht in het werk (onder water)

 

% (V/V)

 

% (V/V)

 

% (V/V)

 

% (V/V)

 

circa 40

 

circa 30

 

30 – 35

 

20 – 30

natuurlijk watergehalte

% (m/m)

20 – 50 (afhankelijk van de dichtheid)

korrelvorm

-

onregelmatig

textuur van de korrels

-

ruw

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk

 • verbrijzelingsfactor

 

-

 

0,55 – 0,60

stijfheid

 • dynamische elasticiteitsmodulus
 • CBR-waarde

 

N/mm2

%

 

100

10 – 18

wrijvingseigenschappen

 • interne wrijvingshoek
 • cohesie

 

º

kN/m2

 

> 40

0, enige haakweerstand aanwezig

zwel

%

nihil

krimp

%

nihil

klink

%

nihil bij juiste wijze van verdichten

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

permeabiliteitscoëfficiënt

 

m/s

 

3 x 10-5

capillaire werking

m

< 0,30

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid

mg/kg d.s.

Mogelijk kritische parameters Sb, Mo, Se, V, F, SO4

Duurzaamheid

 

 

vochtgevoeligheid

-

niet

vorstgevoeligheid (vorstheffing)

mm

7

vorstbestendigheid

-

lichte mate van vorstonbestendigheid

weerstand tegen erosie

 • externe erosie

interne erosie

 

-

-

 

erosiegevoelig

treedt niet op

chemische en fysische stabiliteit

-

bij normale verdichting nauwelijks verbrijzeling

beperkte verwering mogelijk bij pH < 4

Overig gedrag

 

 

verdichtbaarheid

-

voldoende

verdichtingsgewilligheid

-

voldoende