Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Geotextiel

Geokunststoffen

Geokunststoffen zijn producten in de vorm van vliezen (‘non-wovens’), weefsels (‘wovens’), geogrids (rasters), structuurmatten, geomembranen en folies en composieten, die toegepast worden in de grond-, weg- en waterbouw en in de milieutechniek (bijvoorbeeld als afdichting van depots en omsluiting van constructieonderdelen). Een belangrijke groep binnen de geokunststoffen zijn de geotextielen. Geotextielen zijn textielproducten (vliezen en weefsels), opgebouwd uit kunststof vezels, bandjes, mono- en multifilamentgarens of bandjesgarens. Voor nadere informatie ten aanzien van (de toepassing van) geokunststoffen als grondwapening wordt verwezen naar [Grondwapening]. Daarnaast worden ook geotextielen, opgebouwd uit vernieuwbare, natuurlijke materialen zoals kokos, jute en sisal, toegepast. Dergelijke biologisch afbreekbare geotextielen worden vooral toegepast in lichte beschermingsconstructies en vervullen hierin veelal een tijdelijke functie.

Voor de productie van geotextielen (weefsels en vliezen van kunststof) worden de volgende grondstoffen (polymeren) gebruikt:

 • polyester (PET)
 • polypropyleen (PP)
 • hoge-dichtheid polyethyleen (HDPE)
 • lage-dichtheid polyethyleen (LDPE)
 • polyamide (PA).

Geotextielen zijn gewoonlijk te verdelen in:

 • Vliezen (non wovens). Deze worden voornamelijk vervaardigd door draden of vezels in willekeurige richtingen aan elkaar te hechten. Naar wens kunnen flinterdunne tot dikke viltachtige vliezen worden geproduceerd. De samenhang tussen de draden of vezels wordt verkregen door naaldprikken (mechanische binding), verlijmen (chemische binding) of versmelten (thermische binding).
 • Weefsels (lichte en zware). Weefsels (wovens) zijn geweven geotextielen van garens (mono- en/of multifilamenten) of bandjes, die worden gekenmerkt door een geordende structuur. De draadsystemen (bestaande uit kettingdraden en inslagdraden) kruisen elkaar loodrecht. Bij weefsels kunnen de volgende soorten worden onderscheiden (zie externe linkCUR-rapport 174, Geotextielen in de waterbouw):
  • gazen: dit zijn weefsels van ongeveer ronde enkelvoudige garens (monofilamenten), met over het algemeen vrij grote openingen tussen de draden (0,1 – 1 mm)
  • doeken: bij deze weefsels bestaan de afzonderlijke draden uit veel dunne garens (multifilamenten). De openingen in het weefsel zijn over het algemeen klein (0,1 – 0,3 mm)
  • bandjesweefsel: een dergelijk weefsel is vervaardigd uit platte bandjes. Deze bandjes zijn gemakkelijk te splijten. De openingen in het weefsel kunnen zeer klein zijn (0,05 – 0,6 mm)
  • matten: dit zijn weefsels, bestaande uit ronde, vaak gemakkelijk splijtbare garens, die over het algemeen dikker zijn dan voornoemde soorten. De openingen in het weefsel zijn meestal groot (0,2 – 1 mm).
 • Composieten. Dit zijn combinaties van een weefsel of vlies, soms versterkt door middel van bundels garens. Composieten zijn met name geschikt indien grote krachten in de constructie te verwachten zijn. Op composieten wordt in deze bouwstoffenkaart niet verder ingegaan.

Naast de geotextielen kunnen nog de volgende geokunststofproducten worden onderscheiden:

 • Geogrids (rasters): geogrids zijn zeer open, gaasachtige weefsels of geëxtrudeerde rasters ten behoeve van grondwapening (zie ook [Grondwapening])
 • (Gewapende) structuurmatten: een structuurmat is een mat met een driedimensionale structuur, opgebouwd uit PA, PE of PP. Een gewapende structuurmat is een combinatie van een structuurmat en een geogrid of geotextiel.
 • (Gewapende) geomembranen en folies. Een geomembraan is een waterdicht folie van kunststof of een geotextiel voorzien van een (kunststof of bitumen) coating. Een gewapend geomembraan of folie is een combinatie van een geomembraan of folie met weefsels of vliezen.

Leverancier

Diverse leveranciers

Leveringsvorm

Geokunststoffen worden gewoonlijk aangeleverd in rollen. Standaardbreedte veelal circa 5 m. Lengte: 100 – 300 m (vliezen en lichte weefsels), 50 – 200 m (zware weefsels).

Biologisch afbreekbare geotextielen worden aangeleverd in rollen en matten in diverse afmetingen.

Zie ook