Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Glas (vlak-)

Glas (vlak-)

Vrijkomen

Glas (vlak-) komt vrij bij het bouwen, slopen, renoveren en isoleren van gebouwen en kunstwerken.

Hier wordt alleen glasafval behandeld dat ontstaat bij sloopwerkzaamheden. Voor glasafval, afkomstig van verpakkingsmateriaal wordt verwezen naar [Verpakkingsmaterialen].

Preventie

Afvalpreventie onder andere geschieden door demontabel te bouwen. Wanneer deze wijze van bouwen wordt gevolgd kan het gebouw aan het einde van de levensduur gedemonteerd worden in plaats van gesloopt. Bij het verkopen als tweedehands bouwmateriaal moet rekening gehouden worden met de eisen die worden gesteld aan die bouwmaterialen onder het bouwbesluit. Te lage deuren mogen bijvoorbeeld niet meer worden toegepast in nieuwbouw.

In de huidige praktijk is er toch nog veel sprake van sloop. Selectief slopen is voor vlakglas, bij meer dan 1 m3, verplicht gesteld in het Bouwbesluit 2012 Hoofdstuk 4 Lid 1. Het vlakglas moet apart afgevoerd en verwerkt worden. De sloopmethode moet er op gericht zijn het glas zo schoon mogelijk in te zamelen. In tegenstelling tot enkelglas is dubbelglas goed handelbaar en kan als één stuk gedemonteerd worden.

De volgende soorten vlakglas (ook dubbelglas) dienen gescheiden verwijderd te worden:

 • Enkelvoudig glas
 • Blank float glas: Doorzichtig glas met gladde en vlakke oppervakken (basisproduct)
 • Gekleurd enkelglas: Doorzichtig gekleurd glas met gladde en vlakke oppervlakken (basisproduct)
 • Draadglas: Doorzichtig glas met metaaldraad (bijv. in deuren)
 • Figuurglas: Glas met een gefigureerd oppervlak (bijv. in deuren)
 • Gecoat glas: Glas met een extreem dun en doorzichtig metaallaagje op het oppervlak, voor thermische isolatie en zonwering (HR+ en HR++)
 • Gehard glas: Thermisch behandeld glas voor een grotere breukweerstand en veiligheid (bijv. glazen deur)
 • Tuinbouwglas: Glas voor kassenbouw (voornamelijk in glastuinbouw)
 • Verzilverd glas: Glas met een spiegelend dun metaallaagje op het oppervlak (spiegels)
 • Gelaagd glas: Glas met een tussenlaag van kunststof, voor veiligheid (bijv. balkonafscheiding) en beveiliging (bijv. kogelwerend glas)
 • Isolerend dubbelglas: Twee of meer bladen glas die bijeen worden gehouden door middel van een metaalstrip en een kitafdichting (een isolatieruit)

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Iedere producent of importeur van isolerend dubbelglas draagt een verwijderingsbijdrage af aan de Stichting Vlakglas Recycling Nederland. Deze stichting beheert deze bijdrage en coördineert het landelijk inzamelen en recyclen van afgedankt vlakglas.

Het is (nog) niet mogelijk om producthergebruik toe te passen bij vlakglas. Het vernieuwen van coatings op isolerend dubbelglas kan hergebruik mogelijk maken. Vlakglas is echter een maatproduct en heeft daardoor een grote verscheidenheid aan afmetingen. Ondanks het feit dat het technisch mogelijk zou zijn wordt producthergebruik niet haalbaar geacht.

Het kenniscentrum Glas heeft een digitale kennisbank opgezet met informatie over vlakglasproducten en toepassingen (www.kenniscentrumglas.nl). Per 1 juli 2006 is de Pilotperiode van deze kennisbank met succes afgesloten. Het kenniscentrum heeft gewerkt aan een forse uitbreiding van de kennisbank met informatie over onder andere glasproducten, toepassingen en ontwikkelingen op het gebied van normen.

Zie ook