Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase glas (vlak-)

Hergebruik

Iedere producent of importeur van isolerend dubbelglas draagt een verwijderingsbijdrage af aan de Stichting Vlakglas Recycling Nederland. Deze stichting beheert deze bijdrage en coördineert het landelijk inzamelen en recyclen van afgedankt vlakglas.

De minimumstandaard volgens het [Landelijk afvalbeheerplan] (LAP3) voor gescheiden ingezameld vlakglas is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Dit houdt in dat het niet als vlakglas hergebruikt hoeft te worden. Het glas (in de vorm van scherven) moet ingezet worden in de productie van nieuw glas. Deze vorm van materiaalhergebruik bespaart energie en het gebruik van primaire stoffen.

Recycling

Glas is goed recyclebaar. Glasafval en scherven kunnen zeer goed als vervanging dienen voor primaire grondstoffen. De hoeveelheid te storten bouw- en sloopafval wordt hiermee eveneens verminderd, zij het met geringe percentages. Nieuw glas wordt gemaakt uit zand en soda. Voor dit smeltproces is zeer veel energie nodig, de inzet van glasafval draagt op deze manier bij aan de vermindering van de energiebehoefte en CO2-productie.

Wanneer het vlakglas wordt aangeboden bij een glasverwerkend bedrijf wordt de container leeggestort en de inhoud geïnspecteerd. Afhankelijk van de vervuilingsgraad kan de partij worden afgekeurd. Met name de aanwezigheid van grotere hoeveelheden (fijn) steenachtig materiaal beperkt de mogelijkheden voor hergebruik sterk, omdat dit het een negatieve invloed heeft op het smeltproces.

Recycling na bewerking

Wanneer de partij vervuild is, wordt de partij in overleg met de ontdoener handmatig gesorteerd. Verontreinigingen worden gescheiden van het glas. Het glas wordt gesmolten en opnieuw voor productie ingezet. Eventuele meerkosten voor het sorteren zijn voor rekening van de ontdoener.