Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen glas (vlak-)

Algemeen

De laatste jaren is de hoeveelheid ingezameld vlakglas sterk gestegen. De verwachting is dat de hoeveelheid vlakglas uit sloop- en renovatieprojecten in de toekomst verder zal stijgen. Enerzijds omdat door de toepassing van dubbele beglazing de hoeveelheid glas in gebouwen bijna is verdubbeld. Anderzijds omdat het glasoppervlak in de moderne utiliteitsbouw (toekomstige sloopobjecten) veel groter is. Van de totale hoeveelheid ingezameld vlakglas vindt ruim 90 % zijn weg terug naar de glasindustrie.

De hoeveelheid glas in bouw- en sloopafval is procentueel gezien gering (< 1%), maar is door de hierboven aangegeven trend wel aan het toenemen. In de Beoordelingsrichtlijn voor recyclinggranulaat (externe linkBRL 2506) is opgenomen dat recyclinggranulaat maximaal 1% aan niet-steenachtige materialen mag bevatten. Een te hoog gehalte aan niet-steenachtige materialen kan belemmerend zijn voor een hoogwaardig gebruik van recyclinggranulaat in cementbeton (overigens is er niet specifiek onderzoek verricht naar de invloed van glas op bovengenoemde kwaliteit). Het is van belang dat alle betrokkenen de komende tijd meer inspanningen verrichten om vlakglas gescheiden af te voeren en te verwerken. Het percentage glasvervuiling in bouw- en sloopafval zal daardoor verminderen.

Mogelijke verontreinigingen

Bij glas (vlak-) kunnen de volgende verontreinigingen voorkomen:

  • Stopverf.
  • Kitten.
  • Lood.
  • Coatings (kunststof of metaal).
  • Kunststof en metalen beslag.

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Afgezien van de kans op verwonding bij aanraking van scherpe randen aan het glas geen bijzondere risico’s.

Milieu

Geen bijzondere risico’s.