Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grind

Grind

Grind is natuurlijk loskorrelig materiaal dat voor tenminste 30% bestaat uit korrels met een zeefmaat van 2 tot 63 mm (de grindfractie). Grind wordt gewonnen uit natuurlijke voorkomens in land- en zoetwaterbodems en uit zoutwaterbodems. In Nederland wordt het meeste grind gewonnen langs de Maasoevers in Midden-Limburg. Deze winning is de laatste jaren aanzienlijk afgenomen. Verder wordt grind nog gewonnen in Sevol (Limburg) en in toenemende mate als bijproduct van zandwinning in Brabant en Gelderland. Het overige grind wordt geïmporteerd vanuit Duitsland, Frankrijk, België en Duitsland. Soms wordt gebruikt grind aangeboden voor hergebruik, zoals ballastgrind, hetgeen gebruikt is geweest als spoorbaanfundering. Ballastgrind is samengesteld uit grind met grof zand.

Leverancier

Grindhandelsbedrijven en bewerkers van spoorballast

Leveringsvorm

Grind 2/4, 2/8, 4/16, 4/32 en 16/63 mm

Zie ook