Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Groenafval

Groenafval

Vrijkomen

Groenafval komt vrij bij de volgende werkzaamheden:

 • verwijderen van houtachtige vegetaties, zoals struweel, bos, bomenrijen en hagen;
 • rooien van een boomgroep;
 • snoeien van bomen en struiken;
 • terugzetten van beplanting;
 • dunnen van beplanting;
 • verwijderen van oude en/of zieke bomen en beplantingen.

Preventie

Voorkom de vorming van groenafval

 • 1. Kies begroeiing die weinig snoeiwerkzaamheden nodig heeft.
 • 2. Wanneer mogelijk, bouw om de huidige bomen (en struiken) heen.
 • 3. Wanneer gerooid moet worden denk dan aan verplanten van bomen en struiken. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die (grote) bomen kunnen verplaatsen.
 • 4. Ruimer plantverband bij aanleg beperkt het voorkomen van ziekten en plagen.
 • 5. Stobben in gesloten beplantingen moeten nooit worden gerooid
 • 6. Als een boom tot ca. 0,10 m onder het maaiveld wordt afgezaagd dan hoeft de stobbe niet altijd meer gerooid te worden
 • 7. Opslag van stobben kan worden voorkomen door:
  • de stobbe meermalig af te zetten;
  • de stobbe af te frezen;
  • de stobbe af te dekken met grond (schaduw);
 • 8. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor stobbeopslag moet worden tegengegaan;
 • 9. Door bij ziekte en of plagen (zie tabel 1) aangetast of vatbaar materiaal wordt geadviseerd om de Plantenziektenkundige Dienst of andere deskundigen te raadplegen.

Gebruik het groen als product

 • Hout gebruiken om voorwerpen te maken. Er zijn verschillende partijen die met name hout uit stedelijke omgeving gebruiken om gebruiksvoorwerpen te maken. Ook kunnen stammen als bijvoorbeeld klimobject in speeltuinen worden gebruikt. Wilgentenen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om constructies van te vlechten.
 • Hout kan als haardhout worden verkocht aan particulieren.
 • Onder specifieke omstandigheden kan het zijn dat onbehandeld hout niet wordt gezien als afvalstof wanneer het wordt gekapt. Zie hiervoor de externe linkHandreiking onbehandeld hout.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

In Nederland wordt in diverse centrales biomassa verbrand voor de productie van warmte en elektriciteit. Biomassa bestaat naast snoei en afvalhout voornamelijk uit andere afvalstromen zoals GFT, bermgras en afval uit de voedingsmiddelenindustrie.

Zie ook