Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen groenafval

Mogelijke verontreinigingen

Bij groenafval kunnen de volgende verontreinigingen voorkomen:

  • zwerfvuil (in gesloten beplantingen en bermgras);
  • ziekten en plagen, zoals bacterievuur, iepenziekte en de dennenscheerder. Dit geldt met name voor snoeihout;
  • verontreinigd slib.

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Geen risico’s.

Milieu

Geen risico’s.