Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen niet-cohesieve grond

Eigenschap

Eenheid

Waarde

korrelgrootteverdeling

 • % < 63 µm
 • D60/D10

 

% (m/m)

-

 

5 – 30

1,6 – 2,2

chemische, fysische en mineralogische samenstelling

 • gloeiverlies

% (m/m)

% (m/m)

> 50 % zand

tot 8 (humus)

dichtheid

 • korreldichtheid
 • maximum proctordichtheid
 • verdichtingsgraad

 

kg/m3

kg/m3

%

 

2.500 – 2.650

1.500 – 1.750

90 – 105

poriëngehalte

% (V/V)

30 – 40

vochtgehalte

 • natuurlijk vochtgehalte
 • optimum vochtgehalte

 

% (m/m)

% (m/m)

 

tot 16

10 – 15

korrelvorm

-

veelal afgeronde korrels, variërend van rond tot plat/langwerpig

textuur van de korrels

-

veelal glad met weinig onregelmatigheden

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk

-

korrelsterkte voldoende

stijfheid

 • dynamische elasticiteitsmodulus

 

N/mm2

 

> 50

wrijvingseigenschappen

 • interne wrijvingshoek
 • cohesie
 • ongedraineerde schuifsterkte

 

º

kN/m2

kN/m2

 

30 – 35

< 5 (afhankelijk van het gehalte aan leem)

> 17

samendrukbaarheid

-

nihil

zwel

%

nihil (afhankelijk van het gehalte aan leem)

krimp

%

nihil (afhankelijk van het gehalte aan leem)

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

 • permeabiliteitscoëfficiënt

 

m/s

 

10-5 – 10-3

capillaire werking

m

< 1,4 (afhankelijk van het gehalte aan leem)

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid*

-

Zie Leidraad Bodem

Duurzaamheid

 

 

vochtgevoeligheid

-

afhankelijk van het gehalte aan leem, in het algemeen voldoende

vorstgevoeligheid (vorstheffing)

mm

12

weerstand tegen erosie

-

zeer gering

chemische en fysische stabiliteit

-

goed

Overig gedrag

 

 

verdichtbaarheid

-

maximaal ca. 15%

verdichtingsgewilligheid

-

afhankelijk van vochtgehalte

vruchtbaarheid

-

beperkt

korrelgrootteverdeling

 • % < 2 µm
 • % < 63 µm

 

% (m/m)

% (m/m)

 

10 – 53

25 – 100

chemische, fysische en mineralogische samenstelling

 • gloeiverlies

% (m/m)

% (m/m)

kleimineralen, lutum, silt, zand, humus

tot 13 (humus)

dichtheid

 • korreldichtheid
 • maximum proctordichtheid
 • verdichtingsgraad

 

kg/m3

kg/m3

%

 

2.410 – 2.690

1.220 – 1.950

70 – 110

poriëngehalte

% (V/V)

30 – 50

vochtgehalte

 • natuurlijk vochtgehalte
 • optimum vochtgehalte

 

% (m/m)

% (m/m)

 

20 – 60

20 – 30