Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase grondwapening

Grondwapening wordt toegepast voor het wapenen van normale taluds, het vervaardigen van kunstmatige (steile) taluds en loodrechte keerwanden, in tijdelijke werkwegen, etc.

Wapening van taluds en keerwanden

Gewapende grond kan worden gerealiseerd in de vorm van een constructie van:

  • Grond met geokunststoffen, zie hiervoor ook Geotextielen (bouwstoffenkaart Geotextielen). Hiervoor worden meestal (gecoate) geogrids of composietweefsels op basis van PET en PP gebruikt. Deze materialen kunnen namelijk met grote spanningsniveaus worden belast en vertonen onder grote belastingen weinig kruip, zie externe linkCUR-rapport 162 Construeren met grond.
  • Terre Armée: een constructie bestaande uit een verticale bekleding van (kruisvormige) betonelementen of staalplaten, thermisch verzinkte stalen wapeningsstrippen met opgewalste ribbels en aanvulmateriaal. De stabiliteit berust op de wrijving tussen verdicht aanvulmateriaal (meestal zand), en de wapeningsstrippen die aan de bekledingspanelen zijn bevestigd. Terre Armée constructies kunnen worden toegepast in kunstmatige taluds en in licht belaste landhoofden bij een redelijk draagkrachtige ondergrond. In verband met corrosiegevaar is toepassing in agressieve gronden (bijvoorbeeld met een hoog zoutgehalte) ongewenst.

Bouwstoffenregelgeving

De materialen waarmee grondwapening wordt uitgevoerd zijn niet-steenachtige materialen. Deze materialen vallen niet onder de werkingssfeer van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk; zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

Certificering

Geokunststoffen, bestemd voor de toepassing als wapeningsconstructie kunnen worden geleverd met een KOMO-certificaat, gebaseerd op de Nationale Beoordelingsrichtlijn externe linkBRL 1121: Geokunststoffen: weefsels bestemd voor de toepassing als filter-, scheidings- en/of wapeningsconstructie.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Beschadiging door scherpe voorwerpen, zonlicht (geotextielen)

Voorkomen dat de geotextielen door scherpe voorwerpen worden beschadigd. Niet lang blootstellen aan fel zonlicht. Na beschadiging is een licht geotextiel is te repareren door het inbouwen van een overlappende tweede laag. Plaatselijk repareren door het aanbrengen van een filterlaag is mogelijk, anders zal veelal vervanging nodig zijn

Wapeningsmateriaal weer zichtbaar door erosie

Materiaal zo spoedig mogelijk afdekken. In het geval geogrids als wapening is gebruikt, moet worden voorkomen dat het materiaal beschadigd raakt.