Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatiemateriaal

Isolatiemateriaal

Vrijkomen

Isolatiemateriaal komt vrij bij de volgende werkzaamheden:

 • het slopen, renoveren of repareren van gebouwen;
 • de bouw van kunstwerken (bekistingen);
 • het slopen of renoveren van kunstwerken;
 • bij de aanleg van wegen (drukverdeling).

Preventie

Algemeen

Ten aanzien van preventie geldt in het algemeen:

 • Wanneer schuim wordt toegepast dat zich aan steen en beton hecht, is selectief slopen erg moeilijk en kostbaar (zie ook [Puin en granulaten]). De voorkeur gaat daarom uit naar de toepassing van plaatmaterialen, die niet worden verlijmd.
 • Wanneer isolatiedekens worden toegepast moeten deze zodanig worden bevestigd dat ze bij het slopen heel blijven om verspreiding van vlokken en vezels te voorkomen.
 • Naar verwachting biedt cascobouw betere mogelijkheden tot selectief slopen dan de traditionele bouw.
 • Ook bij het toepassen en slopen van isolaties van minerale wol en polystyreen moeten maatregelen genomen worden om zwerfvuil te voorkomen: gebruik afsluitbare containers.
 • Sandwichconstructies en andere geïntegreerde systemen kunnen bij sloop alleen in zijn geheel worden verwijderd. Het scheiden van de samenstellende delen is op de sloopplaats niet mogelijk.
 • Probeer na-isolatie met opvulmiddelen te voorkomen; dit is nauwelijks te scheiden bij het slopen en kan daardoor niet hoogwaardig worden gerecycled.

Glas- en steenwol

Theoretisch gezien zijn isolatiedekens die in de spouw zijn toegepast, selectief te slopen en her te gebruiken. Praktische bezwaren zijn echter aanwezig. Zodra het namelijk vochtig of vervuild is voldoet het niet meer aan de eisen die worden gesteld aan bouwmaterialen.

EPS

Ten aanzien van preventie van EPS geldt:

 • Systeemvloeren met EPS-elementen zijn vrijwel niet selectief te slopen. Scheiding achteraf vormt een goed alternatief.
 • Het EPS dat bij de productie vrijkomt, kan na bewerking worden hergebruikt of nuttig toegepast. Het hergebruik van EPS, afkomstig uit de bouw, bevindt zich nog in het onderzoeksstadium.

PUR-hardschuim

Het PUR-hardschuim dat bij de productie vrijkomt, kan na bewerking worden hergebruikt of nuttig toegepast. Het hergebruik van PUR-hardschuim, afkomstig uit de bouw, bevindt zich nog in het onderzoeksstadium.

PUR-schuim (spuitbussen)

Voor de afdichting van kieren en naden kan PUR-schuim worden vervangen door alternatieve isolatie- en opvulmaterialen, zoals kokos, sisal, vilt, minerale wol, PE-rolband of EDPM-rubber. Tevens kan de toepassing beperkt worden, bijvoorbeeld door wel te isoleren, maar niet op te vullen.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Voor isolatiemateriaal wordt het volgende onderzoek gedaan en vinden nieuwe ontwikkelingen plaats:

 • Tot in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw zijn natuurlijke isolatiematerialen als geperst riet en stro, kurk en houtwol gebruikt. Dergelijke materialen zie je tegenwoordig weer terugkeren. Ze zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, die bij goed beheer weer aangroeien. De relatief eenvoudige productie kost weinig energie en is niet zo vervuilend. Wel zijn er dikkere lagen nodig voor een goede isolatie.
 • PUR-schuim, onder andere afkomstig uit oude koelkasten, kan, na verwijdering van de aanwezige CFK's, worden verwerkt tot een materiaal dat vergelijkbaar is met MDF. Dit materiaal is als bouwproduct op de markt verschenen.
 • In navolging van het initiatief "Knapzak", wat heeft geleid tot een inzamelings- en verwerkingsstructuur van LDPE-verpakkingsfolie, zijn ook een inzamelings- en verwerkingsstructuur van PS- en PUR-schuim opgezet.
 • Er zijn steeds meer mogelijkheden om isolatiemateriaal te hergebruiken. Door selectief te slopen kan het isolatiemateriaal direct worden hergebruikt in dezelfde constructie. Hierbij verdient EPS bijvoorbeeld de voorkeur boven steenwol, omdat EPS geen vocht opneemt en daarom vaker aan de bouweisen zal blijven voldoen.

Zie ook: