Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase isolatiemateriaal

Hergebruik

Hergebruik van isolatiematerialen vindt tot op heden nog op beperkte schaal plaats. Wel kan een aantal positieve ontwikkelingen worden genoemd.

Direct hergebruik

Ontwikkelingen met betrekking tot direct hergebruik zijn:

 • Aluminiumfolie kan, mits het zorgvuldig wordt verwijderd en de delen groot genoeg zijn, worden hergebruikt.
 • Los gestort perliet kan direct hergebruikt worden.
 • EPS uit nieuwbouwisolatie is direct als isolatiemateriaal her te gebruiken, mits het gescheiden kan worden ingezameld en het materiaal niet verontreinigd is.
 • Hergebruik van cellulose is in principe heel eenvoudig: het materiaal kan, mits los gestort toegepast, worden verwijderd door de constructie leeg te zuigen. Daarna kan het materiaal direct opnieuw worden gebruikt.
 • Steenwol kan toegepast worden in de baksteenindustrie. Tot 10% kleivervanging is mogelijk.

Hergebruik/nuttige toepassing na bewerking

Ontwikkelingen met betrekking tot hergebruik/nuttige toepassing na bewerking zijn:

 • Steenwol. Er zijn verschillende verwerkers van steenwol in Nederland. De grootste steenwolproducent heeft een landelijk retoursysteem voor steenwolafval opgezet (zie Adressen). Tot 10 m3 wordt het via de hout- en bouwgroothandel ingezameld in speciale recyclingzakken.
 • Grotere hoeveelheden worden in containers verzameld en gaan rechtstreeks naar de recyclingfabriek in Roermond. Overigens wordt minerale wol ook op grote schaal toegepast in de tuinbouw. Voor de daar vrijkomende afvalstoffen bestaat eveneens een verwerkingsstructuur, met hergebruik en nuttige toepassing als opties.
 • Glaswol. Omdat glaswol minder lang dan steenwol als isolatiemateriaal wordt toegepast, komt er op dit moment nog vrijwel geen glaswol met het bouw- en sloopafval vrij. Wanneer een grote partij vrijkomt, kan men contact opnemen met de grootste glaswol producent.
 • EPS. Het materiaal dat vrijkomt als bouw- en sloopafval is met de huidige verwerkingstechnieken goed te verwerken, wanneer het niet te sterk vervuild is:
  • na vermalen kan het materiaal worden ingezet als hulpgrondstof voor productie van nieuw isolatiemateriaal of EPS-verpakkingen;
  • een andere toepassing is de inzet als hulpmiddel ter verluchtiging van de bodem bij een composteerinrichting, de substraatteelt en voor drainagedoeleinden;
  • na smelten en granuleren tot hoogwaardig ps-granulaat kunnen er nieuwe spuitgietartikelen (o.a. telefoons) van worden gemaakt. In de praktijk blijft het hergebruik overigens tot op heden beperkt tot productieafval.
 • Ureumformaldehyde. UF is niet her te gebruiken.
 • PUR-spuitbussen. Een leverancier (COCON) heeft een statiegeldregeling opgezet. De lege aluminiumspuitbussen worden ingenomen en het aluminium wordt herverwerkt.
 • Polyurethaanschuim is geformuleerd uit isocyanaten, polyolen, blaasmiddel en additieven met schimmelwerende en brandwerende eigenschappen. PUR is een thermoharder. Dit betekent dat het product gekenmerkt wordt door een onomkeerbare vormgeving. Het komt bijgevolg niet in aanmerking voor een hoogwaardige materiaalrecyclage. Enkel laagwaardige recyclage als granulaat is mogelijk. De verwerking van het PUR-afval bestaat in wezen uit het breken en verkorrelen van granulaten tot een welbepaalde granulometrie, waarna ze worden gewassen en gedroogd. Deze PUR-granulaten worden vermengd met cement en toeslagstoffen. Het aandeel PUR in het eindproduct bedraagt 95%.