Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kadavers

Kadavers

Vrijkomen

Kadavers komen vrij bij de volgende werkzaamheden:

 • Opruimen van dierlijke slachtoffers van verkeersaanvaringen.
 • Onderhoud groenvoorzieningen.
 • Schoonmaken van weg en bermen.
 • Schoonmaken sloten e.d.

Preventie

Door het treffen van bepaalde maatregelen kan het aantal dierlijke slachtoffers worden verminderd:

 • beplanting langs de weg kan ervoor zorgen dan vogels hoger overvliegen;
 • het plaatsten van rasters langs de weg voorkomt dat bepaalde dieren oversteken. Er bestaan amfibieënrasters, kleinwild- of dassenrasters, grofwildrasters, elektrische rasters en combi-rasters. In combinatie met faunapassages (zoals ecoducten) blijven wegen passeerbaar voor dieren;
 • het plaatsen van hekken aan de rand van een natuurgebied;
 • het beperken van de maximum snelheid;
 • het gebruik van wildsignaleringsborden;
 • het beperken van wildstand in gebieden direct aangrenzend aan deze wegen;
 • het aanpassen van het maaibeleid, door het huidige maaibeleid vallen veel dodelijke slachtoffers, waaronder veel hazen

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Geen.

Zie ook