Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Vrijkomen

Hier wordt slechts KGA behandeld. KCA (Klein Chemisch Afval) zijn afvalstoffen vernoemd op de KCA-lijst. Deze komen in kleine hoeveelheden vrij bij huishoudens. Deze afvalstoffenkaart is beperkt tot het KGA dat vrijkomt in de GWW-sector.

Preventie

Het preventiebeleid KGA is gericht op het voorkomen van toepassing van bepaalde gevaarlijke stoffen in producten. Een verbod op toepassing van cadmium als pigment, kleurstof, stabilisator of oppervlaktelaag op grond van het Cadmiumbesluit is hiervan een voorbeeld.

  • Bij de inkoop van materialen rekening houden met het voorkomen van gevaarlijk afval. Voorbeelden:
  • Materialen kopen met een goed leegbare verpakking.
  • Gebruik maken van chloorvrije oplosmiddelen.
  • Schoonmaakmiddelen gebruiken op alkalibasis.
  • Kiezen voor minder schadelijke verf- en inktsoorten.
  • Verontreinigingen laten bezinken in oplosmiddelen. Hierdoor kan de schoonmaakverdunning meer dan eens worden gebruikt, terwijl het bezinksel goedkoper kan worden afgevoerd.
  • Chemicaliënverpakkingen zo goed mogelijk uitschrapen en schoonmaken.
  • Nagaan of hergebruik van afvalstoffen mogelijk is.

Houd je ten alle tijden aan de gebruiksaanwijzing op de etiketten en gebruikt niet meer dan nodig. Wanneer je verpakkingen van verf (oa blikken), lijn, kit of hars goed leef maakt is de verpakking geen KGA meer.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Geen.

Zie ook: