Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Mogelijke verontreinigingen

De mogelijke verontreinigingen in KGA zijn divers en afhankelijk van de aangeboden afvalstof.

  • Asbest;
  • Minerale olie;
  • Organische chloorverbindingen;
  • PAK;
  • Zuren en logen;
  • Zware metalen.

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Afhankelijk van de gevaarseigenschappen van de afvalstoffen zullen beschermingsmethoden in acht genomen moeten worden. Zie verder de kaarten van de individuele afvalstromen.

Milieu

Voor de opslag van klein gevaarlijk afval moeten richtlijnen in acht genomen worden. Bij de opslag van KGA moeten de richtlijnen uit de externe linkPGS15 (Richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage) in acht genomen worden.

Producentenverantwoordelijkheid

Voor een aantal stoffen die als KGA zijn aangemerkt bestaat een producentenverantwoordelijkheid. Denk hierbij aan batterijen, gasontladingslampen, Tl- en led-verlichting. Producenten en importeurs hiervan zijn verplicht de door hen op de markt gebrachte producten terug te nemen en te recyclen.