Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase kunststofdrains

Kunststofdrains kunnen worden toegepast voor de drainage van taluds, wegen, diepdrainage en ontzouting. Hierbij zijn te onderscheiden verticaal in de bodem geplaatste drainagestrips, drainagematten voor toepassing op taluds en horizontale constructies en drainagebuizen die zowel verticaal als horizontaal kunnen worden toegepast. Navolgend volgt een korte beschrijving van de specifieke toepassing.

 • Taluds: voorkomt afschuiving van steile taluds door uittredend water;
 • Wegen: zorgt voor een snelle afvoer van regenwater. Voorkomt wegdekbeschadiging door opvriezen;
 • Diepdrainage: Vergemakkelijkt het leggen van kabels en leidingen. Versnelt grondzettingen.
 • Verticale drainage: Versnelt het consolidatieproces en daarmee het zettingsproces van slappe grond(lagen).
 • Ontzouting: Voert na irrigatie het zout af in gebieden waar de bodem veel zout bevat en verbetert daardoor de vruchtbaarheid.

Bouwstoffenregelgeving

Kunststof is een niet-steenachtig materiaal en valt derhalve niet onder de werkingssfeer van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk; zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

Certificering

(Onderdelen van) kunststofdrains zijn leverbaar met diverse certificaten, gebaseerd op onderstaande Beoordelingsrichtlijnen:

 • externe linkBRL 1120 Geokunststoffen: geprefabriceerde verticale drains
 • externe linkBRL 1121 Geokunststoffen: weefsels voor de toepassing als filter, scheidings- en/of wapeningsconstructie
 • externe linkBRL 1401 Geribbelde draineerbuizen van ongeplastificeerd PVC
 • externe linkBRL 1402 Omhullingsmateriaal van kokosvezel voor draineerbuizen
 • externe linkBRL 1404 Cilindrische moffen van ongeplastificeerd PVC met klikverbinding voor geribbelde draineerbuizen
 • externe linkBRL 1405 Eindbuizen van ongeplastificeerd PVC voor draineerbuizen
 • externe linkBRL 1407 Eindbuis met kogelscharnierkop en taludgoot van ongeplastificeerd PVC, bestemd voor geribbelde PVC draineerbuizen
 • externe linkBRL 1408 Omhullingsmateriaal van polystyreenkorrels met een casing van een polyetheennet voor draineerbuizen
 • externe linkBRL 1409 Omhullingsmateriaal van polypropeenvezels voor draineerbuizen
 • externe linkBRL 1410 Geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en eindbuizen van PE, PP en mengsels daarvan

Risico’s en beheersmaatregelen

Er zijn geen specifieke risico’s bekend.