Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen kunststofdrains

Materiaaleigenschappen kunststofdrains

eigenschap**

eenheid

LDPE

HDPE

PP

PVC (hard)

PVC (taai)

PVC (zacht)

PVDF

dichtheid

kg/m3

920

950

900

1.390

1.380

1.200

1.800

smelttemperatuur

oC

110

130

160

n.b.

n.b.

n.b.

170

toepassingstemperatuur:

min.

max.

 

oC

oC

 

-50

70

 

-50

85

 

-10

100

 

-5

65

 

-5

70

 

-10

40

 

-30

130

Uitzettingscoëfficiënt

10-6/K

175

225

140

75

80

n.b.

100

Mechanisch gedrag kunststof

 

 

 

 

 

 

 

 

treksterkte

N/mm2

10

20

30

65

45

20

55

rek bij breuksterkte

%

20

12

17

12

50

300

20

buigtreksterkte

N/mm2

25

25

40

85

65

10

n.b.

E-modulus

MPa

300

1.000

1.350

3.000

2.200

n.b.

2.000

scheursterkte

MPa

25

45

45

n.b.

n.b.

n.b.

165

Hydraulisch gedrag

 

 

 

 

 

 

 

 

permeabiliteit

  • loodrecht op het vlak
  • in het vlak
  • intredeweerstand

g/m2.dag

0,7

0,3

0,5

8

5

3

2

Chemische bestendigheid***

eenheid

LDPE

HDPE

PP

PVC (hard)

PVC (taai)

PVC (zacht)

PVDF

organische zuren

-

+

+

+

+

+

-

+

anorganische zuren

-

-

+

-

+

+

--

+

oxiderende zuren

-

--

-

--

-

-

--

+

basen

-

+

+

+

+

+

--

+

alcoholen

-

-

+

+

+

+

--

+

ketonen

-

-

+

-

-

-

--

+

alifatics

-

+

+

-

--

--

 

 

aromaten

-

--

-

-

-

-

--

+

trichloorethyleen

-

--

-

-

--

--

--

+

warm water > 80 oC

-

--

--

+

--

--

--

+

**alle eigenschappen zijn gemiddelde waarden, standaard deviatie tot 50 % is voor bepaalde eigenschappen mogelijk.

***chemische bestendigheid is gebaseerd op 100% concentratie (+ = bestendig)

n.b.niet bekend.

Materiaaleigenschappen composiet

Eigenschap

Eenheid

Waarde

Mechanisch gedrag composiet

 

 

weerstand tegen breuk

  • breuksterkte

 

kN/m

 

matten: ≥ 5

rekcapaciteit

  • rek bij breuksterkte

 

%

 

matten: ≥ 20

plastische vervormbaarheid

  • diktevermindering onder statische belasting

 

%

 

matten: minimaal 5

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

  • intrede weerstand
  • loodrecht op het vlak

 

mm

m/s

 

matten: ≤ 20

matten: ≥ 10 waterdoorlatendheid aanliggende grond

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

uitloogbaarheid/oplosbaarheid

-

niet afbreekbaar

Duurzaamheid

 

 

chemische en fysische stabiliteit

  • chemische bestandheid
  • UV-bestendigheid

 

-

-

 

chemisch inert

reductie breuksterkte ≤ 15 %

Overig gedrag

 

 

karakteristieke filteropeningsmaat

mm

maximaal 10 d50 aanliggende grond

oppervlaktetextuur

-

variabel