Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kunststoffen

Kunststoffen

Vrijkomen

Kunststoffen komen vrij bij:

 • Oeverwerkzaamheden (geotextiel, perkoenpaal, slijtstroken).
 • Geleidebakens.
 • Wegwerkzaamheden (o.a. folies en bermplanken).
 • Bouw en/of sloop van inrichtingen.
 • Geluidschermen.
 • Verwijderen van kunststofleidingen (PVC e.a.) in wegen en in gebouwen.
 • Aanbrengen en verwijderen van wegmarkeringen.
 • Onderhoud/vernieuwing van funderingsmateriaal.

In deze kaart is voornamelijk aandacht besteed aan kunststofafval dat vrijkomt in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW-sector) en in de utiliteitsbouw. Het kunststofafval dat in deze sectoren vrijkomt, is in het algemeen goed gesorteerd. Dit bevordert de mogelijkheden van recycling. De kunststoffen, die in de GWW-sector en utiliteitsbouw worden toegepast, gaan in verhouding tot andere toepassingen (bijv. de landbouw en de verpakkingsindustrie) veel langer mee (20 tot 60 jaar).

Preventie

De volgende preventiemaatregelen worden genomen:

 • In het ontwerpstadium moet de inzet van kunststoffen worden aangegeven en worden gekoppeld aan de verlangde levensduur.
 • Wanneer een oeverbescherming slechts gedurende korte duur functioneel hoeft te zijn, kan een textiel op natuurlijke basis (vernieuwbare grondstoffen als jute, kokos of vlas) in plaats van kunststof worden gebruikt (zie CUR-rapport 194, Vernieuwbare materialen in en rondom oevers).
 • Indien in het ontwerpstadium gebruik van kunststof is voorgeschreven, wordt aanbevolen zoveel mogelijk gebruik te maken van (gedeeltelijk) gerecycled materiaal. Enkele voorbeelden hiervan zijn: walbeschoeiingen, gordingen, wrijfstijlen en grasplaten. Op deze wijze worden "virgin" kunststoffen bespaard.
 • Voorkom vermenging van materiaal, gebruik zo min mogelijk verschillende kunststoffen. Hierdoor kunnen de materialen na gebruik gemakkelijker worden ingezameld en hergebruikt.
 • Tijdens de afbraak van een constructie worden kunststofonderdelen vaak zodanig beschadigd dat direct hergebruik niet meer mogelijk is. Zorgvuldig slopen en het toepassen van zwaardere geotextielen zijn hiervoor mogelijke oplossingen.
 • Het verdient vooralsnog aanbeveling om PVC terughoudend toe te passen, doordat zowel bij de productie als bij de verbranding van PVC onder meer dioxinen vrijkomen, tenzij wordt voorzien in goede recyclingmogelijkheden, zoals voor rioleringsbuizen en raamkozijnen.
 • Bij grote orders (buizen, palen, beschoeiing etc.) moet de beheerder ernaar streven om met de producenten afspraken te maken over terugname van producten in het afdankstadium ten behoeve van recycling.
 • Indien EPS wordt toegepast als lichtgewicht ophogingmateriaal dan heeft het de voorkeur de blokken in te pakken in een doek. Hierdoor raken de blokken (afmetingen: 1 × 2 × 4 meter) minder snel beschadigt (minder uitval). Tevens zijn de blokken beter terug uit het werk te nemen bij sloop of reconstructie.
 • Afgedankte kunststoffen gescheiden aanleveren aan recyclaars ten behoeve van materiaalhergebruik.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Producten van gerecycleerd kunststof worden tegenwoordig veelvuldig toegepast in de weg en waterbouw. Zowel de technologische ontwikkelingen op het gebied van sterkte en producteigenschappen als de fabricage hebben een grote vlucht genomen. Enkele voorbeelden:

 • (staal versterkte) Kunststof liggers, balken en palen
 • Kunststof planken, gordingen, damwanden, wrijfstijlen en dekdelen voor steigers en bruggen
 • Kunststof straatmeubilair en verlichting
 • Kunststof grastegels, roosters en geotextielen
 • Kunststof funderingsmaterialen
 • Kunststof buizen en leidingen

Zie ook: