Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase kunststoffen

Hergebruik

Vele soorten kunststoffen kunnen worden hergebruikt (zie [Herkenning van kunststoffen]). Vooral als grote hoeveelheden kunststofonderdelen tegelijk vrijkomen, is het voor een verwerker interessant om dit materiaal in te nemen en te recyclen. Informeer vooraf op welke wijze het vrijkomende kunststof moet worden aangeleverd.

Materiaalrecycling: het al dan niet na mechanische bewerking opnieuw bewerken van kunststoffen. Er bestaan veel verschillende typen kunststof, die gemengd niet of moeilijk te verwerken zijn. Daarom is een goede sorteerstap vooraf van belang. Gescheiden inzameling van verschillende kunststoffen is de gemakkelijkste methode, het achteraf scheiden van verschillende kunststofsoorten is een tweede mogelijkheid. Het kunststofafval wordt direct verwerkt tot nieuwe producten (bermpalen, straatmeubilair) of omgezet in een regranulaat (kunststof korrels die na eventuele toevoeging van andere stoffen kunnen worden verwerkt tot nieuwe producten). De productie van een granulaat gebeurt op twee manieren:

  • schoon materiaal wordt eerst in kleine stukken geknipt en vervolgens gemalen;
  • verontreinigd/vuil materiaal wordt geknipt, vervolgens gesmeltzuiverd (gesmolten en gezeefd, waarbij de verontreinigingen achterblijven) en gegranuleerd.

Afhankelijk van de kwaliteit van het granulaat kunnen er nieuwe hoogwaardige producten (bijv. folies, vezels) of laagwaardiger producten (bijv. bloempotten) van worden gemaakt.

Indien materiaalrecycling haalbaar is levert dit het hoogste milieurendement. Voor een aantal kunststoffracties is recycling vanwege het positieve milieueffect gewenst, doch economisch nog niet haalbaar, omdat de kosten nog te hoog zijn of de afzetmarkt ontbreekt.