Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase metalen en geleiderail (voertuigkering)

Hergebruik

In de huidige praktijk worden vrijwel alle metaalafvalstoffen als materiaal hergebruikt. Dit hangt samen met de doorgaans positieve waarde van metaalafvalstoffen:

  • schroot (ferro) kan worden ingezet voor de staalproductie, zowel in een geïntegreerde staalfabriek (tot 10 à 30% schroot) als in een elektrostaalfabriek (tot 100% schroot);
  • het geplastificeerde staal kan via de schroothandel worden ingezameld, waarna het gestript wordt of integraal in een staaloven wordt omgesmolten (waarbij de kunststoflaag verbrandt);
  • non-ferro metalen kunnen na bewerking opnieuw worden ingezet. Een groot voordeel van het hergebruiken van (bijv.) aluminium is de grote besparing op energiekosten. Het produceren van nieuw aluminium vergt veel meer energie dat het bewerken van secundair aluminium;
  • met olie verontreinigde staalkabels kunnen normaliter naar de schroothandel worden afgevoerd, waarna het staal wordt gerecycled.

Verzinkte geleiderail kan in principe oneindig worden hergebruikt na eventuele bewerking. Deze bewerkingen zullen waarschijnlijk bestaan uit het ontzinken en opnieuw verzinken van de planken, afstandhouders en stijlen. Tevens zal de maatvoering van de planken moeten worden gecheckt.

  • Wanneer het zink van een geleiderail is aangetast, maar het onderliggende staal nog in goede conditie is, kan het materiaal worden gereconditioneerd (opnieuw verzinkt) en kan de geleiderail opnieuw als zodanig worden toegepast.
  • Ook kunnen de geleiderail of onderdelen daarvan worden hergebruikt in andere constructies:
  • Van de oudere geleiderailconstructietypen (zonder achterplank) komen alleen de planken en de palen voor hergebruik in aanmerking.
  • Van de nieuwere constructietypen zijn in principe alle onderdelen geschikt voor hergebruik. Behalve planken en palen zijn dit afstandhouders, diagonalen, stabilisatieplaten (alleen type C), verankeringsonderdelen, enzovoort.
  • Wanneer de geleiderailplank niet meer als zodanig kan worden toegepast, is het materiaal mogelijk wel geschikt te maken voor hergebruik voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld afstandhouders.
  • Wanneer het staal niet meer voldoet aan de sterkte-eisen, resteert niets anders dan afvoer van het materiaal als schroot (zie boven)