Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase mijnsteen

Hergebruik

Voordat mijnsteen kan worden hergebruikt moet eerst een onderzoek conform het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) worden uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek bepalen de toepassingsmogelijkheden.

Oeverbescherming is, afhankelijk van de gebruikte materialen en de behandeling, goed geschikt voor product- dan wel materiaalhergebruik.

Toepassing

Mijnsteen wordt tot dusver vooral gebruikt in de waterbouw. Voor toepassingen in de wegenbouw gelden echter ongeveer dezelfde technische eisen.

Mijnsteen in waterbouwwerken

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

Zwarte (ongebrande) mijnsteen kan in de waterbouw voor diverse constructies worden toegepast:

  • perskaden onder, op en boven de waterlijn; deze perskaden worden veelal in de teenconstructie van het definitieve werk opgenomen;
  • als funderingslaag in een glooiingsconstructie tussen een zandlichaam en de open of gesloten toplaag;
  • als beschermingsmateriaal tegen uitschuring van vooroevers en bodems;
  • in filterlagen;
  • in aanvullingen en als kernmateriaal.

Bouwstoffenregelgeving

Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) wordt mijnsteen aangemerkt als categorie NV (niet-vormgegeven) bouwstof of categorie V (vormgegeven) bouwstof (bestaande werken onder Besluit Bodemkwaliteit: categorie V) (zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

Certificering

Certificering geschiedt op basis van de externe linkBRL 9301.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Verfijning door transport

Bij de te bestellen fractie rekening houden met de verfijningsfactor

Verkneding

Verdichtingswijze vereist zeer veel aandacht. Het vochtgehalte van mijnsteen is van grote invloed is op de verwerkbaarheid. Mijnsteen wordt door berijden en verdichten tijdens neerslag dicht en ondoorlatend. Zo mogelijk dient mijnsteen in een ophoging in één keer op hoogte te worden gebracht door het materiaal met een bulldozer langs een helling uit te schuiven en te verdichten.