Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen mijnsteen

Materiaaleigenschappen

Zie ook de [materiaaleigenschappen mijnsteen)] in tabelvorm.

Mogelijke verontreinigingen

Bij mijnsteen kunnen de volgende verontreinigingen voorkomen:

  • sulfaat;
  • fenol;
  • PCB en PAK (en andere chemische verontreinigingen), o.a. veroorzaakt door restanten mijnhout, machineonderdelen en machineolie.

Risico’s

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Geen specifieke risico's.

Milieu

De risico's voor het milieu zijn afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal.