Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Oeverbescherming, dijkbekleding en damwanden

Oeverbescherming, dijkbekleding en damwanden

Vrijkomen

Oeverbescherming, dijkbekleding en damwanden komen vrij bij:

  • opbreken, reparatie of wijziging van waterkerende constructies;
  • calamiteiten.

Preventie

Voor dijkbekleding kan mogelijk natuursteen vervangen worden door blokkenmatten van betonelementen. Positief effect hierbij is een verminderde (maar nog steeds substantieel) landschappelijke aantasting bij winning van grondstoffen. Naast blokkenmatten wordt ook bekleding van losse elementen aangebracht (bijv. zogenaamde Haringmanblokken).

Wanneer de civieltechnische uitgangspunten het mogelijk maken is het aan te bevelen zinkstukken toe te passen die bestaan uit vernieuwbare materialen (rijshout, eventueel in combinatie met riet). De biologische afbreekbaarheid in het werk creëert vrijwel geen afvalstoffen. De beperkte levensduur van deze constructies betekent dat ze beperkt toe te passen zijn.

Onderhoud van de beschermingslaag op damwanden is in de praktijk bijna niet mogelijk. Bij het verwijderen van de oude beschermlaag zal ontoelaatbare verspreiding naar de omgeving plaatsvinden. Het kan voorkomen dat de sloten van damwanden afgesmeerd zijn met teer of bitumen om de waterdichtheid te bevorderen. Het gebruik van veel PAK-houdende steenkoolteerproducten is verboden vanwege de kankerverwekkende eigenschappen van veel PAK’s.

De levensduur van stalen damwanden kan worden verlengd door het aanbrengen van coating met als doel het staal te beschermen tegen corrosie. Een alternatief is om te kiezen voor overdimensionering (materiaaldikte). Het is in dat geval niet langer noodzakelijk de planken te behandelen. Door het toepassen van verankering kan lichter gedimensioneerd worden, wat resulteert in materiaalbesparing.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Het gebruik van polyurethaan in dijkbekleding is een innovatieve ontwikkeling van Elastogran, onderdeel van het Duitse BASF. De flexibele dijkbekleding van breuksteen en polyurethaan is in staat de kracht van de golfkrachten op te nemen door onder belasting mee te geven en terug te veren als de golfkracht weer afneemt. De kunststof in Elastocoast vormt permanente maar flexibele verbindingen met het oppervlak van de stenen.

Zie ook: