Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase oeverbescherming, dijkbekleding en damwanden

Hergebruik

De basaltblokken zijn in grote mate direct opnieuw toe te passen; gebroken elementen kunnen als breuksteen worden hergebruikt. De blokkenmatten voor dijkbekleding zijn niet direct opnieuw toe te passen, maar het materiaal na breken wel. Het materiaal van kunststoffen geotextielen is geschikt voor hergebruik indien de kunststofsoorten goed gesorteerd en gescheiden worden.

De meeste soorten damwanden zijn niet opnieuw te gebruiken. Het materiaal is na breken wel opnieuw toepasbaar als product of grondstof. Stalen damwanden zonder coating kunnen wel opnieuw ingezet worden voor dezelfde toepassing. Hierbij dient gelet te worden dat elke vorm van behandeling in de vorm van een op het staal aangebrachte coating met als doel het staal te beschermen tegen corrosie (technische reden) of het uiterlijk te verbeteren (esthetische reden) de damwandplanken direct ongeschikt maken voor producthergebruik.