Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Olieresten

Olieresten

Vrijkomen

Olieresten komen vrij bij de volgende werkzaamheden:

  • Onderhoud van machines (o.a. motorolie, koel- en remvloeistof, smeervetten);
  • Metaalbewerking (o.a. draaiolie, snijolie);
  • Bekistingen van betonwerken (bekistingsolie, zie [Klein Gevaarlijk Afval (KGA)]).

Preventie

De hoeveelheid afgewerkte olie kan verminderd worden door:

  • regelmatig onderhoud aan de machines, waardoor de levensduur van de gebruikte oliën en vetten verlengd kan worden;
  • kwaliteitsmetingen aan de gebruikte olie te verrichten, waardoor voorkomen kan worden dat deze onnodig voortijdig wordt vervangen.

Verlagen milieudruk:

  • Door te kiezen voor biosmeermiddelen, oftewel smeermiddelen met het Europese Ecolabel. Deze middelen zijn beter biologisch afbreekbaar en hebben een lage toxiciteit.

Door de verbeterde kwaliteit van smeermiddelen en motoren is de verwachting dat, ondanks de sterke stijging van het wagenpark in Nederland, de hoeveelheid afgewerkte olie ongeveer gelijk zal blijven. Door elektrificeren van het wagenpark zou de hoeveelheid afgewerkte olie in de toekomst sterk af kunnen nemen.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

De Europese Commissie het Europees Eco-label geïntroduceerd voor milieuvriendelijkere smeermiddelen, zogenaamde biosmeermiddelen, voor landbouw- en bouwwerktuigen. Een milieuvriendelijker smeermiddel is biologisch afbreekbaar en niet giftig. Samen met TNO en het bedrijfsleven heeft VROM nationale eisen opgesteld voor milieuvriendelijkere smeermiddelen. Alleen milieuvriendelijker kettingzaagolie, hydraulische olie en doorsmeervetten en ook 2-taktolie kunnen in aanmerking komen voor dit Europees Eco-label. Bedrijven kunnen dit label verwerven door te voldoen aan milieucriteria. De Stichting Milieukeur toetst en kent het Europees Eco-label in Nederland toe.

Zie ook: