Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Oppervlaktebehandelingsmaterialen

Oppervlaktebehandelingsmaterialen

Vrijkomen

Oppervlaktebehandelingmaterialen komen vrij bij de volgende werkzaamheden:

  • oppervlakbehandeling;
  • lichte scheurbehandeling (het repareren van langs- of dwarsscheuren);
  • matige tot ernstige scheurbehandeling;
  • ernstige scheurbehandeling;
  • microdeklaag/spoorvulling.

Tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw zijn oppervlakbehandelingen op de vluchtstroken aangebracht waarbij teerhoudende materialen zijn toegepast. Het toepassen van teer in asfaltmengsels door Rijkswaterstaat is al eerder gestaakt, eind jaren vijftig (vorige eeuw). Pas in 1990 is de toepassing van teerhoudende materialen in de wegenbouw definitief gestopt. De komende jaren zullen nog grote hoeveelheden teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) vrijkomen bij onderhouds- en sloopwerkzaamheden aan wegen.

Preventie

Het gebruik van oppervlaktebehandelingmaterialen kan verminderd worden:

  • Niet-uitgeharde restanten bewaren en een volgende keer gebruiken.
  • Het te veel aangebrachte steenslag/brekerzand kan worden opgeveegd en later hergebruikt.
  • Emulsieasfaltbeton en koudasfalt worden bij toepassing van grote hoeveelheden aangevoerd per as, terwijl bij kleinere hoeveelheden koudasfalt gebruik wordt gemaakt van containers of plastic zakken. De containers gaan na gebruik retour naar de leverancier (statiegeldsysteem). Hierdoor wordt het ontstaan van restafval (verpakkingsmateriaal) zo veel mogelijk voorkomen.
  • Voorafgaand aan werkzaamheden dient de verharding eerst onderzocht te worden op de aanwezigheid van PAK.
  • Indien mogelijk, lagen waarin teer is gebruikt gescheiden van andere lagen verwerken.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Geen.

Zie ook: