Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase Oppervlaktebehandelingsmaterialen

Hergebruik

Hergebruik van oppervlaktebehandelingmaterialen kan als volgt worden toegepast:

  • Het asfaltbeton van een wegdek dat is behandeld met emulsieasfaltbeton of koudasfalt kan, wanneer het asfalt wordt opgebroken op dezelfde wijze worden hergebruikt als frees- of breekasfalt, mits het gehalte aan nevenbestanddelen niet meer bedraagt dan 5,0% (m/m) (zie RAW-code 31.26.07, lid 05). Het totale gehalte aan verontreinigingen in asfaltgranulaat mag ten hoogste 0,1% (m/m) (109) bedragen (zie RAW-code 31.26.07, lid 06).
  • Restanten uitgehard koudasfalt of emulsiebeton kunnen net als freesasfalt warm worden hergebruikt in nieuw asfalt, mits dit minder dan 75 mg/kg PAK bevat. Teerhoudend asfaltgranulaat mag sinds 1 januari 2001 niet meer worden hergebruikt, maar moet worden ingezameld en verwerkt in een installatie.
  • Het sealmiddel is onderdeel uit gaan maken van het ZOAB en wordt daarom in het hergebruikproces van ZOAB meegenomen. Hier zijn geen extra maatregelen voor nodig.

Voorafgaand aan hergebruik van asfalt moet een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit worden uitgevoerd om de samenstelling en emissie van het her te gebruiken asfalt te bepalen (zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).