Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase betongranulaat of menggranulaat als toeslagmateriaal in beton

Een toepassing die steeds belangrijker wordt is betongranulaat of menggranulaat als toeslagmateriaal in beton. Deze toepassing is gereguleerd via de externe linkNEN 5905 (betongranluaat en menggranulaat) en externe linkNEN 5905 (menggranulaat).

Bouwstoffenregelgeving

Bij toepassing van betongranulaat als toeslagmateriaal in beton is bodemregelgeving niet rechtstreeks van toepassing. Uiteraard worden wel eisen gesteld aan de milieuhygiënische kwaliteit van het eindproduct beton. Zie hiervoor ook [Beton (incl. colloïdaalbeton)] en [Betonelementen].

Certificering

De externe linkBRL 2506 legt de te volgen productiecontrole vast maar ook de wijze van toetsing aan de eisen voor toepassing van betongranulaat als toeslagmateriaal in beton. In CUR aanbevelingen externe link80,externe link106 en externe link112 wordt meer ruimte gegeven aan de toepassing van granulaten in beton.

Risico’s en beheersmaatregelen

Er zijn geen specifieke risico’s voor toepassing van betongranulaat als toeslagmateriaal in beton.