Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen betongranulaat

Eigenschap

Eenheid

Waarde

korrelgrootteverdeling

 • % < 63 µm

mm

% (m/m)

0/16 en 0/31,5 (belangrijkste is 0/31,5)

- 0/16: eis: 0 – 8

- 0/31,5: eis: 0 – 6

fysische samenstelling

 

≥ 80% betonpuin, ≤ 10% overig gebroken steen en steenachtig materiaal en ≤ 10% gebroken metselwerkpuin en overig gebroken steen en steenachtig materiaal

dichtheid

 • korreldichtheid
 • maximum proctordichtheid
 • verdichtingsgraad

 

kg/m3

kg/m3

 

%

 

2.000 – 2.300 (eis: 90% (m/m) ≥ 2.100)

1.800 – 1.900 (0/31,5)

98 – 104 (0/31,5) (eis: per monster: 98; gemiddeld: 101)

Poriëngehalte

% (V/V)

12 – 20 (0/31,5)

vochtgehalte

 • natuurlijk vochtgehalte
 • optimum vochtgehalte

 

% (m/m)

% (m/m)

 

6 – 8,3 (0/31,5)

8,5 – 9 (0/16)

6 (0/31,5)

Korrelvorm

-

hoekig

textuur van de korrels

-

ruw

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk

 • verbrijzelingsfactor

 

-

 

0,71 – 0,84 (eis: > 0,65)

stijfheid

 • dynamische elasticiteitsmodulus
 • CBR-waarde

 

N/mm2

 

%

 

600

 

64, toename in de tijd als gevolg van verkitting (eis: ≥ 62,5*)

wrijvingseigenschappen

 • interne wrijvingshoek
 • cohesie

 

º

kN/m2

 

45 – 54

onbekend

Eigenschap

Eenheid

Waarde

Hydraulisch gedrag

 

 

Waterdoorlatendheid

m/s

2 . 10-5 – 3 . 10-7

capillaire werking

m

0,20 – 0,33

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

uitloogbaarheid en samenstelling

mg/kg d.s.

over het algemeen goede milieuhygiënische kwaliteit, mogelijk overschrijdingen van PAK, minerale olie, Ba, Mo, F

Duurzaamheid

 

 

Vochtgevoeligheid

-

niet vochtgevoelig

Vorstbestendigheid

-

goede bestandheid tegen vorst

chemische en fysische stabiliteit

-

stabiel

Overig gedrag

 

 

gevoeligheid voor ontmenging

-

er moeten maatregelen worden genomen om ontmenging tegen te gaan

verdichtbaarheid

 • losgestort
 • verdicht in het werk

 

kg/m3

kg/m3

 

1.200 – 1.500

1.750 – 1.850 (0/16)

1.900 – 2.100 (0/31,5)

Verdichtingsgewilligheid

-

laat zich goed verdichten

*De direct bepaalde CBR-waarde moet tenminste 50% bedragen, na 28 dagen moet de toename tenminste 125% bedragen van de direct bepaalde CBR-waarde; de CBR-waarde na 28 dagen moet derhalve tenminste 62,5% bedragen.