Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen hydraulisch (meng)granulaat

Eigenschap

Eenheid

Waarde

korrelgrootteverdeling

 • % < 63 µm

mm

%

0 – 40

2 – 6

chemische, fysische en mineralogische samenstelling

% (m/m)

minimaal 40% beton-puin en maximaal 50% overige steen-materialen > 1.600 kg/m3, circa 10% hydraulische slak, diverse nevenbestanddelen

dichtheid

 • korreldichtheid
 • maximum proctordichtheid
 • optimum vochtgehalte
 • verdichtingsgraad

 

kg/m3

kg/m3

% (m/m)

%

 

1.700 – 2.200

1.500 – 1.850

11 – 14

98 – 103

poriëngehalte (holle ruimte)

% (V/V)

13 – 20

vochtgehalte

% (m/m)

8 – 10

korrelvorm

-

hoekig, vorm mede afhankelijk van het type breker

textuur van de korrels

-

ruw

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk

 • verbrijzelingsfactor

 

-

 

0,67 - 0,75 (eis: ≥ 0,65)

stijfheid

 • dynamische elasticiteitsmodulus

 

N/mm2

600

wrijvingseigenschappen

 • interne wrijvingshoek
 • cohesie

 

º

kN/m2

 

40 – 50

nihil (bij aanvang)

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

 • permeabiliteitscoëfficiënt

 

m/s

 

circa 10-6

capillaire werking

m

< 0,40

Eigenschap

Eenheid

Waarde

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid

mg/kg d.s.

kritische stoffen voor uitloging zijn Br en SO4, Mo, Ba, F, minerale olie

Duurzaamheid

 

 

vochtgevoeligheid

-

niet vochtgevoelig

weerstand tegen erosie

-

goed

weerstand tegen slijtage

-

redelijk

chemische en fysische stabiliteit

-

stabiel

Overig gedrag

 

 

verdichtbaarheid

 • losgestort
 • verdicht in het werk

 

kg/m3

kg/m3

 

1.400 – 1.600

1.700 – 1.850

verdichtingsgewilligheid

-

voldoende