Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen menggranulaat

Eigenschap

Eenheid

Waarde

korrelgrootteverdeling

mm

0/16 en 0/31,5

chemische, fysische en mineralogische samenstelling

% (m/m)

≥ 45 % betonpuin en ≤ 50 % overige steenmaterialen > 1.600 kg/m3, diverse nevenbestanddelen

dichtheid

 • korreldichtheid
 • maximum proctordichtheid
 • optimum vochtgehalte
 • verdichtingsgraad

 

kg/m3

kg/m3

% (m/m)

%

 

1.700 – 2.200

1.500 – 1.800

11 – 14

98 – 103

poriëngehalte

% (V/V)

13 – 20

vochtgehalte

% (m/m)

8 – 10

korrelvorm

-

hoekig, vorm mede afhankelijk van het type breker

textuur van de korrels

-

ruw

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk

 • verbrijzelingsfactor

 

-

 

0,67 – 0,75 (eis: ≥ 0,65)

stijfheid

 • dynamische elasticiteitsmodulus

 

N/mm2

 

400

wrijvingseigenschappen

 • interne wrijvingshoek
 • cohesie

 

º

kN/m2

 

40 – 50

nihil

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

 • permeabiliteitscoëfficiënt

 

m/s

 

2. 10-6 tot 2. 10-7

capillaire werking

m

< 0,40

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid

mg/kg d.s.

kritisch zijn: Ba, Mo, F, SO4, minerale olie, cyanide, PAK-10 (VROM)

Duurzaamheid

 

 

vochtgevoeligheid

-

verpapping bij een hoog vochtgehalte

vorstgevoeligheid

-

voldoende

vorstbestendigheid

-

voldoende

weerstand tegen erosie

-

voldoende

chemische en fysische stabiliteit

-

stabiel

Overig gedrag

 

 

gevoeligheid voor ontmenging

-

gevoelig voor ontmenging

verdichtbaarheid

 • losgestort
 • verdicht in het werk

 

kg/m3

kg/m3

 

1.400 – 1.600

1.700 – 1.900

verdichtingsgewilligheid

-

voldoende