Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen metselwerkgranulaat

Eigenschap

Eenheid

Waarde

korrelgrootteverdeling

 • % < 63 µm

mm

% (m/m)

0/16 en 0/31,5

0/16: 3 – 8 (eis: 0 – 8)

0/31,5: 3 – 6 (eis: 0 – 6)

chemische, fysische en mineralogische samenstelling

% (m/m)

≥ 85 % steenmaterialen > 1.600 kg/m3, diverse nevenbestanddelen

dichtheid

 • korreldichtheid
 • maximum proctordichtheid
 • optimum vochtgehalte
 • verdichtingsgraad

 

kg/m3

kg/m3

% (m/m)

%

 

1.700 – 2.050

1.500 – 1.700

12 – 16

98 – 101

poriëngehalte

% (V/V)

circa 20 (exclusief poriën in de korrels)

vochtgehalte

% (m/m)

8 – 12

korrelvorm

 

 • platte stukken

-

 

% (m/m)

hoekig en relatief plat, vorm mede afhankelijk van het type breker

11 – 36

textuur van de korrels

-

ruw

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk

 • verbrijzelingsfactor
 • LA-waarde

 

-

% (m/m)

 

≥ 0,65

44 – 49

stijfheid

 • dynamische elasticiteitsmodulus

 

N/mm2

 

100 – 150

wrijvingseigenschappen

 • interne wrijvingshoek
 • cohesie

 

º

kN/m2

 

35

nihil

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

 • permeabiliteitscoëfficiënt

 

m/s

 

5 10-6 – 1 10-7

capillaire werking

m

< 0,40

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid

mg/kg d.s.

kritisch zijn: Sb, Br, Mo, cyanide, SO4, minerale olie en PAK-10

Eigenschap

Eenheid

Waarde

Duurzaamheid

 

 

vochtgevoeligheid

-

verpapping bij een hoog vochtgehalte

vorstgevoeligheid

-

voldoende

vorstbestendigheid

-

matig

weerstand tegen erosie

-

matig

chemische en fysische stabiliteit

-

stabiel

Overig gedrag

 

 

gevoeligheid voor ontmenging

-

licht gevoelig voor ontmenging

verdichtbaarheid

 • losgestort
 • verdicht in het werk

 

kg/m3

kg/m3

 

1.200 – 1.400

1.500 – 1.700

verdichtingsgewilligheid

-

voldoende