Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Recycling brekerzand

Recycling brekerzand

Recycling brekerzand is fijn gebroken mineraal aggregaat, dat ontstaat bij het breken van beton- en metselwerkpuin. Recycling brekerzand (ook fijn granulaat genoemd) bestaat uit steenachtige deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0 en 20 mm, verkregen bij het breken van gesloopt en adequaat bewerkt betonpuin en/of metselwerkpuin in een bewerkingsinstallatie.

Leverancier

Bouw- en sloopafvalbewerkingsinrichtingen, voor een groot deel lid van Belangenvereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS) en externe linkBranchevereniging Mobiele Recycling (BMR)

Leveringsvorm

0/16 mm (funderingslaag)

0/2 mm (straatlaag)

Beschikbaarheid

onbekend

Zie ook: