Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen recycling brekerzand

Eigenschap

Eenheid

Waarde

korrelgrootteverdeling

 • % < 63 µm
 • D60/D10

mm

% (m/m)

-

0/4 mm

1 – 10 (ongewassen)

2 – 3*

chemische, fysische en mineralogische samenstelling

 

 • gloeiverlies

 

 

 

% (m/m)

kwarts (59,3%),

baksteen (31,8%) en

cementsteen (20,8%)

4,6

dichtheid

 • korreldichtheid

 

 • maximum proctordichtheid

 

 • verdichtingsgraad

 

kg/m3

 

kg/m3

 

%

 

1.980 – 2.220 (ongewassen)

2.130 - 2.275 (gewassen)

1.680 – 1.785*

 

> 90

poriëngehalte

% (V/V)

15 – 20 (bij maximum proctordichtheid)

vochtgehalte

 • natuurlijk vochtgehalte
 • optimum vochtgehalte

 

% (m/m)

% (m/m)

 

10 –15

13 – 16*

korrelvorm

-

hoekig

textuur van de korrels

-

ruw

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk

 

korrels zijn in beperkte mate gevoelig voor verbrijzeling

stijfheid

 • E-modulus
 • CBR

 

N/mm2

%

 

100

5 – 33 (na 28 dagen 9 – 43)*

wrijvingseigenschappen

 • interne wrijvingshoek
 • cohesie

 

º

kN/m2

 

30 – 35

nihil

samendrukbaarheid

-

nihil

zwel

%

nihil

krimp

%

nihil

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

 • permeabiliteitscoëfficiënt

 

m/s

 

circa 3 x 10-7*

capillaire werking

m

< 0,50

Eigenschap

Eenheid

Waarde

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid

mg/kg d.s.

kritisch kunnen zijn Cu, cyaniden, F, Ba, Mo, Sb, SO4, minerale olie, PAK-10 (VROM) en Sb

Duurzaamheid

 

 

vorstbestendigheid

-

goed

weerstand tegen erosie

-

redelijk

chemische en fysische stabiliteit

-

goed

Overig gedrag

 

 

verdichtbaarheid

 • losgestort
 • verdicht in het werk

 

kg/m3

kg/m3

 

1.250 – 1.500*

1.500 – 1.800*

verdichtingsgewilligheid

-

goed

* in de literatuur als “zeefzand”