Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Riet en helofytenfilters

Riet en helofytenfilters

Vrijkomen

Riet en helofytenfilters komen vrij bij de volgende werkzaamheden:

  • onderhoud van oevers;
  • maaien van rietvegetatie;
  • onderhoud van infiltratie en/of retentievoorziening.

Preventie

Riet kan worden gebruikt als dakbedekkingsmateriaal. Hiervoor moet riet voldoen aan kwaliteitseisen met betrekking tot lengte dikte en vorm. Riet dat als dakbedekkingsmateriaal wordt geoogst, is geen afvalstof.

Om riet van beter kwaliteit te krijgen kan voorafgaand aan het maaien zwerfvuil ingezameld en gescheiden afgevoerd worden. Daarnaast kan in overleg met de waterbeheerder de frequentie van het maaien mogelijk worden verlaagd.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Uit onderzoek in Oost-Brabant naar de werking van helofytenfilters is gebleken dat rietvelden erg geschikt zijn om afvalwater te zuiveren op plaatsen in het buitengebied waar geen riolering ligt. Deze systemen zijn alleen geschikt voor kleinschalige verwerking van afvalwater van bijvoorbeeld campings, recreatie-inrichtingen en gespreide bebouwing. In het buitenland is al veel ervaring opgedaan met waterzuivering door riet- of biezenvelden. Onderzoek bij Rijkswaterstaat laat hoge pieklozingen naar het ontvangende oppervlaktewater uit helofytenfilters zien. Daarom adviseert men om helofytenfilters voor afstromend wegwater niet toe te passen.

In toenemende mate wordt in de weg- en waterbouw biologisch afbreekbare geotextielen gebruikt. Dit zijn geotextielen die gemaakt zijn van grondstoffen als jute, kokos, sisal, riet, rijshout, zeewier, stro en turf. Een biologisch afbreekbaar geotextiel is met name geschikt op plaatsen, waar een tijdelijke functie noodzakelijk is, bijvoorbeeld totdat de oevervegetatie volgroeid is.

Zie ook: