Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase riet en helofytenfilters

Hergebruik

Het vrijkomende riet kan ingezet worden als dakbedekkingsmateriaal indien het voldoet aan onderstaande eisen:

  • het rietveld moet goed bereikbaar zijn: een stevige bodem en een niet te steil talud;
  • de lengte van het riet moet tussen 1,2 m en 2,0 m liggen;
  • het riet moet recht zijn;
  • de dikte van de rietstengel mag maximaal 5 à 6 mm bedragen;
  • het riet moet worden gemaaid in de winterperiode, wanneer het blad van de stengel is gevallen, en bij voorkeur in een droge periode;
  • het riet moet worden gebundeld om het af te kunnen voeren, waarbij de bundels, afhankelijk van de streek, een doorsnede moeten hebben van 46 of 55 cm.