Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Schuimbeton

Schuimbeton

Schuimbeton is een mengsel van cement, water, eventueel toeslagmateriaal en/of hulp- en/of vulstoffen, waaraan afzonderlijk geproduceerd schuim is toegevoegd. Vervaardiging van schuimbeton vindt doorgaans plaats op de bouwplaats zelf met behulp van een (mobiele) menginstallatie.

Schuimbetonspecie (niet uitgeharde fase) heeft een op yoghurt gelijkende consistentie, waardoor het beton op moeilijk bereikbare plekken kan komen. Door het vloeibare karakter is de specie praktisch zelfnivellerend waardoor verdichting en egalisatie niet nodig is.

Het belangrijke voordeel van het bouwen met schuimbeton is het feit dat het materiaal een lage dichtheid heeft: deze varieert van 400 tot 1.600 kg/m3. Met name in zettingsgevoelige gebieden kan het interessant zijn dit materiaal toe te passen. Schuimbeton kan tot circa 3 maal lichter zijn dan conventionele materialen. Voor zover bekend, heeft de stijfheid in huidige toepassingen geen problemen opgeleverd.

Leverancier

o.a. Van Dijk Maasland, Betonpompbedrijf Nijwa, Faber Betonpompen, Multicell, Mega Betontechniek

Leveringsvorm

Schuimbeton(specie)

Zie ook: