Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen schuimbeton

Eigenschap

Eenheid

Waarde

samenstelling

 

cement, water, schuimmiddel, lucht en (eventueel) toeslagmaterialen, vul- en hulpstoffen

volumieke massa specie

kg/m3

400 - 1.600, specie met een dichtheid van 500 kg/m3 wordt het meest toegepast

gevoeligheid voor ontmenging

-

bij goede samenstelling van de specie en juiste verwerking niet gevoelig voor ontmenging

consistentie / verwerkbaarheid

  • vloeimaat

 

 

mm

 

 

 

140 – 200

Toelichting: schuimbetonspecie heeft een op yoghurt gelijkende consistentie. Door het vloeibare karakter is de specie praktisch zelfnivellerend waardoor verdichting en egalisatie niet nodig is. De consistentie wordt uitgedrukt in de vloeimaat. Gebruikelijke vloeimaten zijn 140 – 200 mm

vorstbestendigheid

-

kort na aanbrengen is de specie gevoelig voor weersinvloeden (regen) en vorst

poriënstructuur

-

bij schuimbeton met lage volumieke massa: open poriënstructuur

poriëngehalte (luchtgehalte)

% (V/V)

circa 70

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk

  • kubusdruksterkte na 28 dagen
  • kubusdruksterkte na 91 dagen
  • buigtreksterkte na 28 dagen

buigtreksterkte na 91 dagen

 

N/mm2

 

N/mm2

 

N/mm2

N/mm2

 

1,1

 

1,7

 

circa 0,15

0,2 – 0,4

weerstand tegen vervorming (stijfheid)

  • E-modulus, druk, na 28 dagen

E-modulus, druk, na 91 dagen

 

 

N/mm2

N/mm2

 

 

660

800

hygrische (uitdrogings)krimp

mm/m

6,5 (vrijwel stabiel na circa 35 weken)

kruipfactor

-

3,7

thermische uitzettingscoëfficiënt

1/K

6 – 8.10-6

warmtegeleidingscoëfficiënt

  • absoluut droog materiaal
  • bij 70% relatieve vochtigheid

bij 95% relatieve vochtigheid

W/mK

 

0,09

0,11

0,14

Hydraulisch gedrag

 

 

permeabiliteitscoëfficiënt

m/s

gering

capillaire wateropname, vrijwillig

kg/m2

1 – 4

capillaire wateropname bij 20 mm waterkolom

kg/m2

2 – 8

wateropname onder druk, 0,05 bar

kg/m2

5 – 20

wateropname onder druk, 0,1 bar

kg/m2

20 – 50

wateropname onder druk, 0,2 bar

kg/m2

50 – 80

waterdampdiffusieweerstandsgetal

  • tussen 50 en 100% relatieve vochtigheid

tussen 70 en 100% relatieve vochtigheid

 

-

 

-

 

3,5

 

6,0

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

uitloogbaarheid

mg/kg d.s.

voldoet ruimschoots aan de normen voor vormgegeven bouwstof

Duurzaamheid

 

 

vorstbestendigheid

-

goed

chemische en fysische stabiliteit

-

stabiel